انواع سیستم آبخوری مرغداری

سیستم آبخوری نیپل یا نوک پستان تأمین بهداشتی آب آشامیدنی یک منبع قابل اعتماد و بهداشتی برای نوشیدن آب ، سیستم های نوشیدن نوک پستان خود را در تولید مدرن تخم مرغ ثابت کرده است. آن ها آب آشامیدنی تازه و تمیز را برای گله های شما و طیور فراهم می کنند که به آسانی در دسترس آن ها قرار می گیرد.

این نوع آبخوری ها از وزنه، قیف آبخوری،سوپاپ، فنر استیل، پیچ تنظیم کننده، مهره قفل کننده،فیلتر آب، کلاهک، قلاب اویز،طناب نایلونی،تنظیم کننده طناب، شلنگ و رابط آن تشکیل شده است.قسمت مدور زنگوله ای شکل، متصل به یک بشقاب است که معمولا از جنس پلاستیک است.

آبخوری دستی مرغداری

آبخوری دستی مرغداری در انواع گوناگون از جمله کله قندی  و به شکل V هستند که می توانند به صورت سراسری و یا در قطعات کوچک باشند . عمق این آبخوری ها برای استفاده جوجه ها 5 سانتی متر و برای مرغ ها 10 سانتیمتر می باشد. این نوع آبخوری از یک مخزن مدور و یک بشقاب در زیر آن تشکیل شده است و آب بتدریج از سوراخ های کناره ی مخزن تا سطح معینی وارد بشقاب می شود. به این ترتیب چنانجه مخزن خالی نباشد، آب به اندازه کافی در اختیار پرنده قرار می گیرد. تعداد آبخوری کله قندیمورد نیاز برای جوجه های گوشتی 16 عدد به ارای هر 1000 جوجه است متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید