بازار فروش دانخوری زنجیری مرغداری

دانخوری مرغداری

بازار فروش دانخوری زنجیری مرغداری، رونق مطلوبی دارد. دانخوری زنجیری، کار تغذیه مرغ ها را راحت می کند. برخی از این دانخوری ها اتوماتیک می باشند.
دانخوری زنجیری، وسیله ای برای دانه دادن به مرغ ها و جوجه ها می باشد. همان گونه که از پسوند زنجیری آن پیداست؛ دانخوری های کوچک به صورت زنجیروار به هم متصل شده اند. این سیستم کار غذا دادن به طیور را بسیار راحت می کند.
فروش دانخوری زنجیری به دلیل کارایی بالای آن نسبتاً خوب می باشد. انواع و اقسام دانخوری مرغداری زنجیری با قیمت های مختلف در بازار به فروش می رسند. این دانخوری ها از لحاظ ظرفیت و اتوماتیک بودن با هم تفاوت دارند.