خریدار تجهیزات پلاستیکی مرغداری شمال ایران

تجهیزات مرغداری

خریدار تجهیزات پلاستیکی مرغداری شمال ایران، معمولا صاحبان مرغداری هستند. این وسایل به دلیل رطوبت هوا از پلاستیک تهیه می شوند.
خریدار تجهیزات پلاستیکی برای مرغداری های منطقه شمال ایران، به این نکته توجه دارد. از آن جا که میزان رطوبت در شمال زیاد است، استفاده و به کارگیری وسایل فلزی عمر کوتاهی داشته و مقرون به صرفه نمی باشد.
اجناس پلاستیکی در برابر رطوبت محیط مقاوم بوده و به راحتی آسیب نمی بینند. بنابراین گزینه مناسبی برای فضاهایی از این قبیل می باشند.
خوراکی ها و دان مرغی که برای این واحد ها تهیه می شود، باید عاری از هر گونه آلودگی باشد.