خرید دانخوری بشقابی مرغداری صنعتی

خرید دانخوری بشقابی توسط مرغداران

خرید دانخوری بشقابی توسط مرغداران باعث توزیع یکنواخت دان در بین مرغ ها شده و باعث رشد یکنواخت آن ها می شود. این نوع دانخوری علاوه بر مرغداری سنتی در مرغداری صنعتی نیز استفاده می شود.
با توجه به این که توزیع مناسب دان در مرغداری های صنعتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد مرغداران در رابطه با این موضوع و جهت بهره وری بالاتر خرید دانخوری بشقابی را ترجیح می دهند.
خرید دانخوری بشقابی که امروزه متقاضیان زیادی دارد با قیمت مناسبی در نمایندگی های فروش می توان انجام داد. همچنین مرغداران برای حفظ بهداشت سالن اغلب از این نوع دانخوری استفاده می کنند.
مرغداری های صنعتی به دلیل قابلیت های بسیار بالای دانخوری بشقابی استفاده از آن را در سالن پرورش مرغ ها ترجیح می دهند. این نوع دانخوری به راحتی قابل شست و شو و ضدعفونی کردن است.