دانخوری دست دوم مرغداری ارزان قیمت

دانخوری مرغداری

دانخوری دست دوم مرغداری ارزان قیمت شامل چه مواردی می باشد؟ دانخوری دست دوم مرغداری ارزان قیمت در انواع اتوماتیک و دستی می باشد.
دانخوری دست دوم مرغداری ارزان قیمت در انواع اتوماتیک و دستی می باشد. انواع گوناگون دانخوری دست دوم مرغداری شامل زنجیری، بشقابی، نیپل می باشد. که می توان آن را به صورت ارزان قیمت تهیه نمود.
دانخوری دست دوم مرغداری ارزان قیمت در انواع گوناگون موجود می باشد. آبخوری بشقابی در دسته جدیدترین نوع مارک دانخوری اتوماتیک است. در انواع گوناگون گرد، بیضی و پروانه ای می باشد. آبخوری نیپل شامل سوزن و لوله انتقال آب بوده و به عنوان یکی از بهترین ها است. دانخوری زنجیری نیز از هدر رفتن غذا جلوگیری کرده و به علت سرعت بالا دارای توزیع یکنواخت دان می باشد.