سیستم آبخوری مرغداری قیمت مناسب

آبخوری مرغداری

سیستم آبخوری مرغداری قیمت مناسب چگونه قابل تهیه است؟ سیستم آبخوری مرغداری قیمت مناسب به چه چیزی اطلاق می گردد؟
با توجه به اندازه و ابعاد سالن متفاوت است. به عنوان مثال آبخوری فنجانی به صورت افقی قرار داده می شود، امکان نصب به سقف نیز از جمله ویژگی های آن است.

سیستم آبخوری مرغداری قیمت مناسب

  • آبخوری نیپل به صورت مدرن و بهداشتی بوده و آب از طریق سوپاپ و سوزن داخل ظروف ریخته می شود. به منظور تمیزی آب از فیلتر نیز استفاده می گردد.
  • آبخوری سیمفونی نیز امکان نصب زمینی و هوایی را دارد. جنس ظروف، لوله های به کار رفته در آن یکی از موارد تاثیرگذار در قیمت مناسب سیستم آبخوری مرغداری است.
  • سیستم آبخوری دستی این آبخوری ها عمدتا بصورت دستی و توسط کارگر پر می شود و نسبط به سیستم های دیگر آبخوری از قیمت مناسب تری برخوردار است