سیستم دانخوری مرغداری در بازار فروش

دانخوری مرغداری

سیستم دانخوری مرغداری در بازار فروش های مختلفی در ایران عرضه می گردد. این سیستم‌های دانخوری در طراحی‌های متنوعی تولید و عرضه می‌شود. دانخوری های اتوماتیک جدیدترین انواع دانخوری ها می باشد.
سیستم دانخوری مرغداری ها در بازارهای فروش از شرکت های مختلفی، در معرض فروش قرار می‌گیرد. این دانخوری های تولید شده هرکدام دارای کیفیت و همینطور کارایی های مختلفی هستند. که خریدار آن نیاز است در هنگام خرید با توجه به نیاز خود محصول مناسبی را خریداری نمایند.
همانطور که می دانید دانخوری ها به دو دسته اتوماتیک و غیر اتوماتیک تقسیم می‌شود که البته امروزه انواع مدرن آن که همان دانخوری اتوماتیک است مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معروفترین دانخوری اتوماتیک، دانخوری بشقابی است که به صورت یک خط از ابتدا تا انتهای سالن کشیده می شود و همواره دانه تازه را به سرعت در اختیار طیور قرار می‌دهد.