شرکت تولید دانخوری سالن مرغداری

دانخوری مرغداری

شرکت تولید دانخوری سالن مرغداری انواع دانخوری های دستی و اتوماتیک را با توجه به نیاز روز به صورت مستقیم وارد بازار می کند. از مزایای دانخوری با کیفیت این است که از اتلاف غدا جلوگیری می کند.
شرکت تولید دانخوری، جهت ارائه خدمتی نوین به مرغداران، انواع خاصی از دانخوری های پیشرفته را عرضه می کند. با توجه به سن طیور، دانخوری های آن ها نیز متفاوت است.
شرکت تولید دانخوری سالن مرغداری، دانخوری های دستی را از جنس آهن گالوانیزه تولید می کند. دانخوری های اتوماتیک نسبت به دانخوری های دستی پیشرفته تر و استهلاک کمتری دارند.
دانخوری سالن مرغداری قابل شست و شو می باشد. دانخوری های تولید شده توسط شرکت، در ابعاد و شکل های گوناگونی دیده می شوند. تولید دانخوری سالن مرغداری با شرایط خاصی صورت می گیرد.