شرکت تولید هواکش مرغداری صنعتی درجه یک

هواکش مرغداری صنعتی

هواکش مرغداری صنعتی در نمونه های درجه یک توسط شرکت های تولید مختلفی برای فروش آماده می شود و مورد معامله قرار می گیرد.
هواکش های مورد استفاده در نمونه های زیادی وارد بازار ها می شوند که یکی از آن ها هواکش مرغداری صنعتی است که دارای کارایی بسیار می باشد.
هواکش مرغداری صنعتی در دو نوع 100* 100 و 140* 140 می باشد که هر کدام در مرغداری های خاص با مساحت مشخصی استفاده می شود.
شرکت تولید هواکش مرغداری پره هواکش ها را از جنس استیل و یا پلیمر فشرده می سازند تا با چرخیدن خود هوای داخل و بیرون را تعویض کنند.

انواع هواکش مرغداری

انواع هواکش مرغداری صنعتی درجه یک

شرکت تولید هواکش مرغداری صنعتی درجه یک

شرکت تولید هواکش مرغداری صنعتی درجه یک

بدون شک بزرگترین شرکت تولید هواکش مرغداری صنعتی درجه یک در ایران شرکت صنعت مرغ می باشد.
و از مراکز فروش معتبر دیگر می توان سایت مرغ صنعت را نام برد. از بزرگترین تولید کنندگاه هواکش های صنعتی شرکت بادرام تهویه است که محصولاتی با ضمانت ئس ارز فروش را عرضه می نماید و تمامی محصولات این شرکت دارای استاندارد است