شرکت تولید کننده آبخوری جامبو مرغداری

آبخوری مرغداری

شرکت تولید کننده آبخوری جامبو مرغداری آبخوری ها را به صورت اتوماتیک و پیشرفته می سازند و در بازار های اینترنتی وارد می نمایند.
آبخوری های جامبو یکی از مدرن ترین نوع آبخوری های موجود در بازار است که با سیستمی پیشرفته و حساب شده آبدهی را انجام می دهند.

آبخوری جامبو دارای یک ویژگی خاص است که سبب برتری اش نسبت به دیگر نمونه ها شده است و آن ها وجود شیلنگی است که در موقع اتمام آب آبخوری را مجددا پر می کند.
شرکت های تولید کننده مدرنی در ایران وجود دارد که آبخوری های لوازم مرغداری تولید می کنند تا نیاز بازار ها را بر طرف کنند تا کمبودی برای تجهیزات سالن های مرغداری وجود نداشته باشد.

تولید کننده آبخوری جامبو مرغداری

بزرگترین شرکت تولید کننده آبخوری جامبو مرغداری

بی شک بزرگترین شرکت تولید کننده سیستم آبخوری مرغداری در کشور شرکت مرغ صنعت می باشد. که در تولید لوازم مرغداری دارای سابقه زیادی می باشد.

و سهم بزرگی از بازار فروش آبخوری جامبو مرغداری را در اختیار دارد.

انواع آبخوری جامبو تولیدی توسط این شرکت در دسترس مرغداران و پرورش دهندگان طیور قرار دارند.

لیست قیمت آبخوری جامبو

لیست قیمت آبخوری جامبو

برای دریافت لیست قیمت آبخوری جامبو می توان به نمایندگان بخش فروش این شرکت مراجعه یا از طریق تماس با آنها از قیمت روز آبخوری جامبو مطلع گردید.

تولید کنندگان آبخوری آویز جامبو