شرکت تولید کننده تجهیزات اتوماسیون مرغداری

اتوماسیون مرغداری

تجهیزات اتوماسیون مرغداری یک سیستم بی سیم کنترل هوشمند سالن مرغداری با قابلیت اندازه گیری و کنترل هوشمند (دما،رطوبت،گاز آمونیاک و….) وگزارش دهی مانیتورینگ در اتاق مدیریت و موبایل و اپلیکیشن  می باشد
با استفاده از اتوماسیون کنترل هوشمند مرغداری شما می توانید شرایط محیطی مورد نیاز پرورش طیور خود را بصورت پیوسته تثبیت کنید و این محصول تولید داخل می باشد و از نمونه های خارجی آن دارای کیفیت بسیار بهتری است.

اتوماسیون مرغداری

مجموعه اتوماسیون مرغداری از چه اجزایی تشکیل می شود:

_دو عدد سنسور دما و رطوبت سویسی و گاز آمونیاک و منوکسید

_یک سیستم کنترلر هشت رله

_ یک سیستم مانیتورنیگ مدل m900