شرکت سازنده هواکش سالن مرغداری

هواکش مرغداری

شرکت سازنده هواکش مخصوص سالن مرغداری معمولاٌ با چه خصوصیاتی اقدام به تولید این تجهیزات مانند هواکش مرغداری می نماید؟
شرکت سازنده هواکش سالن مرغداری با رعایت استاندارد های موجود اقدام به تولید انواع تجهیزات مرغداری می کند.
این شرکت ها تجهیزات مرغداری ها را هم به صورت تولید مستقیم و هم به صورت وارداتی در اختیار افراد قرار می دهند.
به طور کل این هواکش ها از جنس گالوانیزه، قدرت 2 اسب بخار، ابعاد 45* 140*140 و برق 3 فاز تولید و به بازار مصرف عرضه می شوند.
شرکت های سازنده هواکش در روند تولید ملزم به رعایت استاندارد های لازم می باشند.