شرکت سازنده پنجره اینلت تهویه هوا مرغداری

پنجره اینلت مرغداری

شرکت سازنده پنجره اینلت تهویه هوا مرغداری، این وسیله را به بهترین شکل ممکن برای مرغداری ها تولید کرده است. پنجره اینلت، هوای مرغداری را در مقابل آلودگی های بیرون، محافظت می کند.
پنجره اینلت، گونه ای از تهویه کننده هوای مخصوص مرغداری است. این وسیله قادر است؛ هوای داخل سالن مرغداری را در مقابل عوامل آلوده کننده محیطی مانند گرد و خاک و رطوبت حفظ کند.
پنجره اینلت تهویه هوا مرغداری، با تنظیم دمای داخل، صرفه جویی در مصرف سوخت را در فصول سرد سال در پی داشته و به طور کلی نسبت به آب و هوای بیرون، عایق است.
شرکت سازنده پنجره اینلت تهویه هوا مرغداری، این دریچه را بدونه روزنه تولید کرده تا کار تهویه به خوبی انجام شود.