شرکت فروش جت هیتر گازی مرغداری

جت هیتر مرغداری

شرکت فروش جت هیتر گازی مرغداری، انواع جت هیتر های گازی را با ضمانت به خریدار عرضه می دارد. این شرکت ها همچنین خدمات نصب را نیز انجام می دهند.
شرکت فروش جت هیتر گازی این وسیله را با حداقل مصرف انرژی تولید می نماید. این تجهیزات در مرغداری ها نصب شده و دارای ظرفیت گرمادهی متفاوی می باشند.
انتخاب ظرفیت گرمادهی بستگی به فضای سالن داشته و طبق استاندارد های سالن های مرغداری باید نصب گردد.
این ابزار ها همچنین با قیمت های متنوعی عرضه شده و باعث می شود تا هر خریدار با توجه به بودجه خود آنها را تهیه نماید.
جنس بدنه آنها نیز از فلز استنسل استیل می باشد که نسوز بوده و دارای دوام زیادی است.