شرکت فروش هواکش مرغداری 100

هواکش مرغداری

شرکت فروش هواکش مرغداری 100، این وسیله را با پره هایی از جنس پلیمر های مقاوم طراحی نموده است. این نوع هواکش دارای حداقل آلودگی صوتی می باشد.
شرکت فروش هواکش 100 ، آن را برای مرغداری ها به منظور تصفیه و پاکسازی محیط و فضای داخلی این مکان ها طراحی نموده است.
این هواکش ها از پلیمر های مقاوم ساخته شده و دارای خصوصیاتی از قبیل مصرف به میزان حداقل، و قابلیت نگهداری راحت می باشد.
این وسیله قابل استفاده در سالن های مرغداری بوده و شرکت سازنده تامین کننده قطعات و همچنین خدمات تعمیر، گارانتی و نصب نیز می باشد.