قیمت هواکش مرغداری 100

هواکش مرغداری

قیمت هواکش مرغداری 100 در مراحل تولید و فروش متفاوت می باشد و معمولا قیمت فروش گران تر از قیمت تولید است و مراحل فروش در افزایش قیمت موثر می باشد.
هواکش مرغداری که سبب مطبوع شدن هوای داخل سالن می شود اگر وجود نداشته باشد جوی بد بو و نامناسب در فضا حاکم می گردد.
این هواکش نمونه ای از این تجهیزات است که به علت به کار رفتن فن 100 در آن ها با این نام شناخته می شوند. و لازم به ذکر است که جنس پره ها در هواکش های مختلف متفاوت می باشد و یک گونه آن از جنس پلیمر ساخته می شود.
قیمت آن بر اساس قدرت فن و جنس پره ها تعیین می گردد که مسلما هواکش ها با پره های پلیمری گران تر از هواکش با پره پلاستیکی می باشد.

قیمت هواکش مرغداری 100

هواکش مرغداری 100

قیمت: 2,750,000 تومان

قیمت هواکش مرغداری 120

قیمت هواکش مرغداری 140