نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری

دانخوری مرغداری

نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری عرضه کننده بهترین دانخوری های مدرن مناسب بر طبق ابعاد و اندازه سالن می باشد.
نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری با معرفی محصولات خود اقدام به فروش می نماید. از آنجایی که نوع تغذیه و میزان آن برای پرورش طیور در وزن ایده آل ضروری و مهم می باشد. نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری انواع آن را در اختیار خریدار قرار می دهد.
دانخوری اتوماتیک مرغداری در دو نوع زنجیری و بشقابی می باشد. دانخوری ناودانی زنجیری (زنجیری) متشکل از مخزن دان بوده توسط موتور در ساعات مشخص به کار می افتد. غذا از منبع توسط زنجیرهایی به داخل کانال های ناودانی شکل رفته و توزیع می شود.نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری یکی از بهترین گزینه ها برای دسترسی به اطلاعات این محصول است.
نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری همچنین به معرف نوع دیگری از این صنعت می پردازد. دانخوری بشقابی (حلزونی) از طریق یک آگر که داخل لوله قرار دارد، انتقال دان به سرتاسر سالن از طریق لوله های مجزا درون بشقاب ها ریخته می شود. یکنواختی توزیع دان از ویژگی های خوب این دانخوری می باشد.

نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری

برای اخذ نمایندگی تجهیزات مرغداری می توانید با کارشناسان بخش فروش ما ارتباط برقرار نمایید.

نمایندگی فروش دانخوری اتوماتیک مرغداری

دانخوری اتوماتیک مرغداری

  • دانخوری مرغداری دستی پره ای
  • دانخوری مرغداری اتوماتیک زنجیری
  • دانخوری مرغداری اتوماتیک بشقابی