پنجره اینلت مرغداری تهویه هوا مرغوب

پنجره اینلت مرغداری

پنجره اینلت مرغداری تهویه هوا وسیله مناسبی برای تهویه هوای مرغداری ها می باشد. پنجره اینلت در حالت بسته، عایق سرما و گرما می باشد.
پنجره اینلت مرغداری تهویه هوا، نوعی دریچه دو زمانه برای تهویه هوای مرغداری ها می باشد. این پنجره را در دو وضعیت باز و بسته می توان خریداری و نصب نمود. حالت بسته پنجره اینلت، عایق گرما و سرما بوده؛ بنابراین کار تهویه را به خوبی انجام می دهد. چرا که در این حالت تبادل هوا با فضای خارج از مرغداری انجام نمی شود.
پنجره تهویه هوای اینلت، همچنین قابلیت تنظیم یکنواختی جریان هوای محیط داخل را (تنظیم سه مرحله ای) دارا می باشد.