خدمات و محصولات

سیستم ابخوری مرغداری

انواع سیستم های آبخوری دستی پرورش طیور و سیستم های اتوماتیک آبخوری نیپل و آبخوری جامبو و آبخوری اتوماتیک بوقلمون و …..

سیستم دانخوری مرغداری

سیستم های دانخوری زنجیری و دانخوری بشقابی پرورش مرغ و بوقلمون و انواع دانخوری های دستی کیلویی و پلاستیکی و ……

سیستم تهویه مرغداری

انواع سیستم تهویه مثل پد سلولزی ،هواکش ها ، فن های سیرکوله ، پنجره اینلت و سیستم مه پاش و ……

قفس مرغداری

فروش انواع قفس یک طبقه به بالای مسطح و یا منبری طیور و ……

تغذیه طیور

دان آماده طیور و روغن خوراکی طیور یکی از مهمترینعوامل ماثر در پرورش طیور می باشد که می تواند در رشد آنها تاثیر زیادی داشته باشد…….

دستگاه جوجه کشی و پرکن پرندگان

فروش انواع جوجه یکروزه و همچنین دستگاه های جوجه کشی و انواع پرکن طیور و ……..